naslovna

Visokotlačne i niskotlačne cijevi i priključci

gibljiva-cijev-niskog-tlaka

GIBLJIVA CIJEV NISKOG TLAKA GT/GČ

GT-cijev opletena tekstilom
GČ-cijev opletena čeličnom pocinčanom žicom

Upotrebljava se za protok tekućih goriva i maziva sa protokom od 4 do 13 mm, dozvoljenog radnog pritiska od 5 do 8 bara.
(primjer naručivanja: GČ-10*800 A-40-12/G-40-12) 

 gibljiva-cijev-srednjeg-tlaka

GIBLJIVA CIJEV SREDNJEG TLAKA MT/MČ

MT-cijev opletena tekstilom
MČ-cijev opletena čeličnom pocinčanom žicom

Armirana je u sredini jednim slojem tekstilnog opleta. Upotrebljava se za protok maziva, motornih i hidrauličnih ulja, tekućih goriva i slično, sa protokom od 4 do 32 mm, dozvoljenog radnog pritiska od 8 do 15 bara za tekstilni oplet i od 15 do 45 bara za čelični oplet.

Dozvoljena temperatura od -40°C do 100°C.

(primjer naručivanja: MČ-10*900 A-20-18/D-20-182) 

gibljiva-cijev-visokog-tlaka

GIBLJIVA CIJEV SREDNJEG TLAKA HT/HČ

HT-cijev opletena tekstilom
HČ-cijev opletena čeličnom pocinčanom žicom

Armirana je u sredini s dva sloja tekstilnog opleta. Upotrebljava se za hidrauličnih ulja, motornih ulja, boja, glikola, zraka, amonjaka, vodenih rastvora i slično, sa protokom od 4 do 32 mm, dozvoljenog statičkog radnog pritiska od 4 do 32 bara i dinamičkog radnog pritiska od 20 do 90 bara.

Dozvoljena temperatura od -40°C do 100°C.

(primjer naručivanja: HČ-20*1400 D-20-33/G-10-38)

gibljiva-cijev-teraflouretilna 

GIBLJIVA CIJEV OD TETRAFLOURETILENA - TČ

Vanjski oplet je od čelične žice. Upotrebljava se u tekstilnoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji.
Otporna na gotovo sve kiseline i agresivne tekućine

Protok od 4 do 32 mm, dozvoljenog radnog pritiska od 35 do 105 bara. 

Dozvoljena temperatura od -70°C do 250°C.

(primjer naručivanja: TČ-20*2900 A-10-30/A-40-100)

gibljiva-cijev-visokog-tlaka 

GIBLJIVA CIJEV VISOKOG TLAKA - V1

Armirana je jednim slojem čelične opružne žice. Upotrebljava se za protok hidrauličnih, sirovih, plinskih, dizel i motornih ulja, ugljične kiseline, pogonskog plina, vodenih rastvora i slično.

Odlikuje se malom promjenom zapremnine pri visokim pritiscima i nije podložna eroziji.

Protok od 4 do 50 mm, dozvoljenog radnog statičkog pritiska od 26 do 360 bara, i radnog dinamičkog pritiska od 40 do 225 bara.

Dozvoljena temperatura od -40°C do 100°C.

(primjer naručivanja: V1-16*1400 A-10-26/A-10-90°-26)

 gibljiva-cijev-visokog-tlaka-v2

GIBLJIVA CIJEV VISOKOG TLAKA - V2

Armirana je s dva sloja čelične opružne žice. Upotrebljava se za protok hidrauličnih, sirovih, plinskih, dizel i motornih ulja, ugljične kiseline, pogonskog plina, vodenih rastvora i slično.

Odlikuje se malom promjenom zapremnine pri visokim pritiscima i nije podložna eroziji.

Protok od 4 do 50 mm, dozvoljenog radnog statičkog pritiska od 152 do 640 bara, i radnog dinamičkog pritiska od 95 do 400 bara.

Dozvoljena temperatura od -40°C do 100°C.

(primjer naručivanja: V2-16*1600 A-10-26/A-10-45°-26)

 gibljiva-cijev-visokog-tlaka-v4

GIBLJIVA CIJEV VISOKOG TLAKA - V4

Armirana je sa četiri sloja čelične opružne žice vrlo velike zatezne čvrstoće. Upotrebljava se za protok svih uobičajenih hidrauličnih fluida, kao na primjer mineralnih ulja, uljne i vodene emulzije, vodene i glikolne rastvore i slično.

Protok od 10 do 50 mm, dozvoljenog radnog statičkog pritiska od 250 do 710 bara, i radnog dinamičkog pritiska od 175 do 445 bara.

Dozvoljena temperatura od -40°C do 120°C.

(primjer naručivanja: V4-16*1000 A-10-26/A-20-27)

 gibljiva-cijev-visokog-tlaka-v6

GIBLJIVA CIJEV VISOKOG TLAKA - V6

Armirana je sa šest slojeva čelične opružne žice. Upotrebljava se za protok hidrauličnih, sirovih, plinskih, dizel i motornih ulja, ugljične kiseline, pogonskog plina, vodenih rastvora i slično (kao i cijev V4).

Protok od 20 do 50 mm, dozvoljenog radnog statičkog pritiska od 250 do 550 bara, i radnog dinamičkog pritiska od 210 do 435 bara.

Dozvoljena temperatura od -40°C do 120°C.

(primjer naručivanja: V6-20*2000 A-10-30/A-40-100)

KUT ZAOKRETA

Kod naručivanja cijevi s priključcima u savinutoj izvedbi potrebno je navesti i kut zaokreta spojnih priključaka.

Cijevni vodovi sa savijenim priključcima na oba kraja se ugrađuju tako da su krivine okrenute u istom smjeru i da su međusobno poravnate.
Zbog toga je potrebno navesti kut zaokreta "α" ako je eventualno neophodan. On se mjeri u smjeru suprotnom od kretanja sata između osi cijevnih krivina i u prikazanom slučaju iznosi 222 (α=222°). 

kut zaokreta